Hồ sơ và thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018

Hồ sơ và thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018

Theo Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), để có thể vay vốn mua/thuê nhà ở xã hội (NƠXH), người vay cần lập hồ sơ vay vốn cũng như nắm được quá trình thực hiện vay vốn tại NHCSXH. Dưới đây là hướng dẫn của NHCSXH về hồ sơ và thủ tục để vay vốn mua nhà ở xã hội
Xem thêm
Hồ sơ thủ tục vay mua nhà ở xã hội imperial place bình tân
Các bước thủ tục vay mua nhà ở xã hội
Hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ gì?
- Hồ sơ vay vốn mua/thuê mua nhà ở xã hội tại NHCSXH, bao gồm 4 loại giấy tờ chính:
  1. Thứ nhất, giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/NƠXH;
  2. Thứ hai, giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở;
  3. Thứ ba, giấy chứng minh về điều kiện thu nhập;
  4. Thứ tư, giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.
- Ngoài ra, tùy theo từng mục đích sử dụng vốn vay phải có các giấy tờ sau:
  • Đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH: Bản sao có chứng thực Hợp đồng mua bán NƠXH, hoặc Hợp đồng thuê mua NƠXH; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua NƠXH theo Hợp đồng đã ký; Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua NƠXH với chủ đầu tư.
  • Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo mẫu số 10/NƠXH; Hợp đồng thi công (nếu có); Bản vẽ thiết kế và bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

thủ tục vay mua nhà xã hội imperial place

Nhà ở xã hội Imperial Place Bình Tân được vay lãi suất 4,8%/năm

* Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội như thế nào?
1) Bước 1 (Tại Tổ tiết kiệm và vay vốn): Người vay vốn gửi hồ sơ cho Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú hợp pháp; Họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ Dân phố và người đại diện tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã, phường, thị trấn; lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03a/NƠXH kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp Tổ gửi Ban giảm nghèo cấp xã để trình UBND cấp xã.
2) Bước 2 (Tại UBND cấp xã): Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tập hợp hồ sơ của các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH mẫu số 03b/NƠXH, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.
Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội mẫu số 11/NƠXH.
3) Bước 3 (Tại NHCSXH nơi cho vay): Khi nhận được hồ sơ vay vốn do Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi đến, NHCSXH nơi cho vay thông báo cho người vay theo mẫu số 07/NƠXH đến làm thủ tục vay vốn và mang theo hồ sơ vay vốn. Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn, lập báo cáo thẩm định theo mẫu số 02/NƠXH.
- Cán bộ tín dụng trình báo cáo thẩm định kèm hồ sơ vay vốn cho Trưởng phòng/ Tổ trưởng tín dụng kiểm soát, sau đó trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét phê duyệt.
- Việc kiểm soát và phê duyệt hồ sơ vay vốn kể từ khi cán bộ tín dụng được phân công thẩm định trình tối đa 5 ngày làm việc.
- NHCSXH nơi cho vay thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04a/NƠXH hoặc không đồng ý phê duyệt cho vay theo mẫu số 04b/NƠXH.
Trường hợp phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay, người vay vốn và chủ đầu tư ký Hợp đồng ba bên theo mẫu số 14/NƠXH, lập Hợp đồng tín dụng theo mẫu số 05/NƠXH, Hợp đồng thế chấp tài sản theo mẫu số 12/NƠXH và thực hiện giao dịch bảo đảm theo quy định.
- Khi ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, người vay vốn phải xuất trình bản gốc: Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký; Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy tờ khác liên quan đến tài sản bảo đảm để đối chiếu.
- Các Hợp đồng nêu trên được lập phù hợp với từng đối tượng vay vốn, loại tài sản bảo đảm,...
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng đã được ký kết giữa người vay vốn với NHCSXH nơi cho vay, người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy định và thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng.
- Sau khi hồ sơ vay vốn được hoàn thiện, cán bộ thẩm định chuyển cho bộ phận kế toán làm căn cứ giải ngân.
Khi nào phải trả nợ vốn vay mua nhà ở xã hội?
Theo NHCSXH, kỳ hạn trả nợ gốc được định 12 tháng 1 lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên.
Kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng để người vay vốn thực hiện.
Số tiền trả nợ gốc cho mỗi kỳ hạn bằng mức trả nợ hằng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người vay đã thỏa thuận nhân với 12 tháng.
Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên.
Khi người vay vốn nhận khoản vay cuối cùng, nếu số tiền đã vay thấp hơn số tiền đã được phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay cùng với người vay định lại kỳ hạn trả nợ và ghi vào Phụ lục Hợp đồng tín dụng.
Vì sao phải mở Tài khoản tiền gửi?
NHCSXH nơi cho vay mở tài khoản tiền gửi cho người vay vốn để phục vụ cho việc gửi tiền tiết kiệm và trả lãi theo quy định trong thời gian gửi tiền tiết kiệm cũng như tạo nguồn trả nợ, trả lãi trong thời gian thu nợ.
Nếu người vay vốn chuyển tiền trong hệ thống NHCSXH về tài khoản tiền gửi tại NHCSXH nơi cho vay thì được miễn phí.
Hồ sơ mở tài khoản tiền gửi: Thực hiện theo các quy định hiện hành của NHCSXH.
Tài khoản tiền gửi chỉ  được sử dụng để: Theo dõi số tiền nộp vào tài khoản: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản; Nhập lãi tiền gửi theo định kỳ; Trích thu nợ gốc, thu lãi theo thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng tín dụng giữa người vay vốn và NHCSXH;
Mức lãi suất tiền gửi: Mức lãi suất tiền gửi bằng với mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH (4,8%/năm).
Lãi tiền gửi được trả hàng tháng và được nhập gốc vào ngày cuối tháng.
NHCSXH nơi cho vay thực hiện tất toán và đóng tài khoản khi người vay vốn đã trả hết nợ gốc và lãi.