Ai Được Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội ???

Ai đủ điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội ? ??? Đối tượng nào được vay vốn mua nhà ở xã hội ? Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội ?

Trên đây là những câu hỏi mà người mua nhà ở xã hội băn khoăn. Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được nhà trước trợ giá dành cho những đối tượng chưa sở hữu nhà tại địa phương. Tuy nhiên, để mua được nhà thì ngoài việc chứng minh mình đủ điều kiện và thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì người mua nhà còn cần ngân hàng hỗ trợ về tài chính. Theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, người mua nhà xã hội sẽ được hỗ trợ lãi vay ưu đãi do ngân hàng chính sách xã hội ban hành. Hiện tại mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm theo Quyết định số 370/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ vừa ban hành.

Xem thêm

Nhưng để được tiếp cân nguồn vốn vay ưu đãi này thì cũng chỉ áp dụng cho 1 số đối tượng nhất định. Vậy những trường hợp và đối tượng nào thì được vay vốn ưu đãi.

những trường hợp được vay mua nhà ở xã hội

Dự án căn hộ nhà ở xã hội Imperial Place Bình Tân Kinh Dương Vương

Đối tượng được vay vốn, bao gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 

đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội