Chương trình cho vay lãi suất 0% tại dự án The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Chương trình cho vay lãi suất 0% tại dự án The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Dưới đây là chương trình cho vay ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua căn hộ tại dự án The Ascentia Phú Mỹ Hưng Quận 7. Theo đó, khách hàng chỉ cần có vốn tự có để thanh toán 20% giá trị căn hộ, ngân hàng sẽ giải ngân 30% theo tiến độ hợp đồng mua bán. LÃI SUẤT VAY 0% kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến thời điểm nhận nhà ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ The Ascentia (tối đa không quá 30 tháng)

chương trình vay lãi suất 0% tại căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Chi tiết chương trình vay lãi suất 0% tại dự án căn hộ The Ascentia Phú Mỹ Hưng

1) PHẠM VI ÁP DỤNG

Khách hàng cá nhân mua sản phẩm dự án The Ascenita Phú Mỹ Hưng trực tiếp từ chủ đầu tư trong thời gian áp dụng chương trình (không áp dụng các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng)

2) LÃI SUẤT CHO VAY TẠI THE ASCENTIA PHÚ MỸ HƯNG

- Lãi suất vay 0% kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến thời điểm nhận nhà ghi trong Hợp đồng mua bán (tối đa không quá 30 tháng)

(*) Khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà và thanh toán tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán bằng tiền tự có, Ngân hàng sẽ giải ngân 30% theo tiến độ Hợp đồng mua bán.

- Sau thời gian ưu đãi:

• Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn: Lãi suất tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau của VCB tại thời điểm giải ngân cộng (+) biên độ 3,5%/năm và được điều chỉnh 03 tháng/lần nhưng không thấp hơn sàn lãi suất cho vay mua nhà dự án của VCB tại thời điểm đó.

• UOB: Lãi suất vay thế chấp của uob (*) + 1.99%

3) THỜI GIAN CHO VAY TẠI THE ASCENTIA PHÚ MỸ HƯNG

- Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn: Tối đa 20 năm .

- UOB: Tối đa 25 năm

4) THỜI GIAN ÂN HẠN TRẢ NỢ GỐC TẠI THE ASCENTIA PHÚ MỸ HƯNG 

Từ ngày nhận nợ đầu tiên cho đến ngày nhận bàn giao nhà ghi trên hợp đồng mua bán, nhưng không quá 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

5) PHÍ TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN TẠI THE ASCENTIA PHÚ MỸ HƯNG

- Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn:

• Trong năm thứ 1 đến hết năm thứ 3 kể từ ngày giải ngân đầu tiên: 1% trên số tiền trả nợ trước hạn.

• Trong năm thứ 4 đến hết năm thứ 5: 0,5% trên số tiền trả nợ trước hạn.

• Từ năm thứ 6: miễn phí

- UOB: 

•  Trong năm thứ 1 đến hết năm thứ 3 kể từ ngày giải ngân đầu tiên: 2% trên số tiền trả nợ trước hạn.

• 0% từ năm thứ 4 trở đi